Vzdělání
1983 SZŠ-České Budějovice obor zdravotní sestra
1989 ARIP – odborná specializace pro práci na JIP nebo na sále – zaměření interna, kardiologie
1997 rekvalifikace – Masér pro zdravotnická zařízení
další doplňkové kurzy:
1997 Manuální lymfodrenáž na IDV PZ v Brně + 3 měsíce odborná stáž u MuDr. Bechyně, Kurz v míčkové facilitační technice u respiračních onemocnění
1999 Kurz komunikace a komunikační dovednosti na Pražské psychoterapeutické fakultě
2001 Cvičení na míči u funkčních a organických poruch pohybového systému
2004 Zdravý životní styl v prevenci civilizačních poruch, prevence a léčba obezity
2004 Reflexní terapie ploskou nohy
2004 Návštěva Lymfokliniky prof. Schingaleho v Německu
2005 Kurz znakového jazyka
2005 Konference Zdravotní aspekty pohybových aktivit
2005 Komplexní léčba obezity
2005 Seminář Spinální problematika
2007 Cesta k modernímu ošetřovatelství
2007 Komplexní léčba obezity a ošetřovatelská péče
2008 Angiologické dny 
2008 Dech a hlas v rehabilitaci 
2008 Nové léčebné a ošetřovatelské trendy v lymfologii ,( Vlasák + Schingale, Zlenice)
2008 Nordic walking – instruktor I + II. stupeň
2009 Noha – funkce, diagnostika a léčba
2010 Lymph taping – kurz pořádaný Centrem preventivní medicíny Prevence 2000 MUDr René Vlasák Praha 2 a Lympho-Opt cliníc Dr.med.F.-J.Schingale Hohenstadt, přednášející Clara Feenstra
2011 Pedagogicko- psychologický základ pro lektory klinické praxe a specializačního vzdělávání – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta
2012 Základy proklientské komunikace
2012 Inovativní přístupy ve výuce ošetřovatelství
2013 Lávové kameny, Hot Stones
2016 Kineziotejpování
2016 Kurz spirální stabilizace páteře
2017 Kurz Kompresivní bandážování u lymfedému
2017 Kurz Měření pro výrobu kompresivních návleků
2018 Školení v kognitivně behaviorální psychoterapii obezity pro vedoucí kurzu zdravého hubnutí
2019 Lymfologický kongres Valeč

Praxe:
1983-1994 FN zdravotní sestra – odd.interna, kardiologie, stomatologický sál
1994-1997 OSVČ pracuji samostatně jako masér – klasické a sportovní masáže
1997 – klinika rehabilitace – pracuji jako zdravotní sestra lymfoterapeut + soukromá praxe
(zkušenosti s primárním a sekundárním lymfedémem, s otoky po operaci, po úrazu apod., lymfodrenáže v regeneraci či jako doplněk při léčbě obezity)
2006 – Francie, Compiegne – výměna zkušeností  z lymfoterapie 14 denní pobyt v lymfologické ambulanci + lektorská činnost

Spolupráce s:
Centrem preventivní medicíny MuDr. Vlasáka
Pacientskými sdruženími Portus Teplice a Mammahelp – edukační činnost
Fyzio-mamma – (rehabilitační program + lymfo-terapie pro ženy po ablaci prsu – rekondiční pobyty u moře
organizované výše jmenovanými společnostmi)
Centrem regeneračního vzdělávání Dexter Academy – www.masaze-kurzy.cz
A+G Flora
Vrcholovými sportovci – regenerace po zranění a prevence úrazů
MUCOS Pharma.cz, s.r.o. – lektor v rámci edukačního projektu "Léky systémové enzymoterapie", který je garantován Českou lékárnickou komorou

Přednášky
Prevence otoku u pacientek po operaci prsu – Fysio mamma
Dechové cvičení u – lymfedému – Lymfologický kongres
Co je lymfa?
Využití lymfodrenáží v regeneraci
Naše zkušenosti s terapií lymfedému
CDT (komplexní dekongestivní terapie)
Lymfedém po operaci prsu – seminář pro chirurgické sestry pravidelně 4x ročně
Co všechno může být lymfedém
Sudeckův syndrom
Lymfoterapie ve Francii
Význam lymfoterapie v traumatologii a ortopedii
Lymfedem komplikace po operacích hlavy a krku
Lymfedem + léčba + nordick walking
Lymfedém + emzymy
Rozvoj lymfedému u pacientky s KRBS,
Chirurgická léčba lymfedému a penisu – spoluautor
Svízele v provádění CDT u primárního lymfedému kojence.
Možnost využití CDT při léčbě diafyzárních zlomenin


Kongress 2006

Lymfologický kongres, Pardubice. Tradiční setkání předních odborníků v lymfologii s mezinárodní účastí.